Dansk Galop » Jockey Uddannelsen

Jockey Uddannelsen

Indenfor galopsporten har man en treårig lærlingeuddannelse, hvorunder lærlingene uddannes til jockeys. Under uddannelsesforløbet er man fuldtidsansat hos en galoptræner.

Uddannelsessteder
Uddannelsen foregår hos professionelle galoptrænere med licens i Klampenborg, Odense, Aalborg og Århus.

Om uddannelsen
Som jockeylærling er du fuldtidsansat hos en professionel galoptræner, hvor du deltager i den daglige træning og pasning af væddeløbsheste. Derudover består uddannelsen af en teoretisk del, hvorunder lærlingene deltager i et grundkursus af en uges varighed, hvor man lærer om hestens anatomi og sygdomme, træningfysiologi, forebyggelse og behandling af skader m.v. Lærlinge skal også gennemgå et kursus på The British Racing School i Newmarket, også af en uges varighed.

Uddannelsen varer 3 år, men kan forlænges med 1 år.

Når læretiden er forbi, er du udlært. Efter uddannelsen får du en jockeylicens. Under uddannelsesforløbet er det også muligt at ride i væddeløb, når træneren vurderer, at man er kvalificeret hertil. Man får så et såkaldt lærlingelicens.

Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet 9. klasses afgangseksamen. Derudover må du højst veje 52 kg ved optagelsen.
Du skal henvende dig til en træner om læreplads. Dansk Galop kan være behjælpelig hermed. Der skal oprettes en lærekontrakt, som skal godkendes af Dansk Galop. Der er 3 måneders prøvetid.

Økonomi
Det første år under oplæring får du ca. 4.600 kr. hver anden uge, herefter stiger din løn til ca. 5.100 kr. hver anden uge. Du har desuden mulighed for at tjene ekstra i form af ridepenge, som du får efter hvert løb.