Publikationer

Publikationer

Årbog

Herunder kan du se de seneste årsbøger. Ønsker du at købe den officielle Årsbog kan du bestille ved at trykke på bestilling.

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

For dansk galopsport blev 2020 som alle grene af samfundet et helt usædvanligt år pga. den verdensomspændende Coronakrise. Alle sportsgrene blev omfattet af regeringens restriktioner og påbud om nedlukninger fra den 11. marts herunder også trav- og galopsporten. Efter forhandlinger med Kulturministeriet lykkedes det imidlertid at opnå ministeriets forståelse for, at væddeløbssporten skal betragtes som en professionel sport på linje med f.eks. superligafodbold. Derved fik banerne tilladelse til at afvikle stort set alle løbsdagene men under iagttagelse af de pålagte restriktioner, som varierede noget i løbet af året alt efter smittetrykket i samfundet. Ingen løbsdage blev gennemført med publikum som normalt, men kun en enkelt løbsdag i Klampenborg og nogle få løb i Aalborg og Aarhus måtte aflyses, hvilket var det vigtigste for sporten.

Forhandlinger med svensk hestesport

Efter at Folketinget havde besluttet at liberalisere spil på heste med virkning pr. 1. januar 2018 indgik foreningen og travsportens hovedorganisation en rammeaftale med svensk travsport. Formålet med aftalen, som trådte i kraft 1. januar 2018, var at arbejde hen imod etableringen af et fællesskandinavisk hestevæddeløbsforbund og et fællesskandinavisk spilleselskab.

 

Aftalen med svensk travsport blev fulgt op af købet af det danske spilleselskab 25syv med henblik på at varetage dansk hestesports spillemæssige interesser. 25syv ejes nu af ATG, efter at den svenske rigsdag med virkning pr. 1. januar 2019 vedtog, at ATG kan drive virksomhed i udlandet. Promovering af spil på heste i Danmark er i fuld sving og forventes intensiveret i de kommende år efter at en helt ny og moderne spilleplatform blev introduceret under navnet Derby25.

 

Der har i 2020 været afholdt over 30 møder over Teams med svensk travsport og ATG med henblik på at udfylde ovennævnte rammeaftale og en ny aftale forventes færdigforhandlet inden længe. Aftalen vil indeholde bestemmelser om svensk travs økonomiske bidrag til dansk trav- og galopsport, hvor dansk hestevæddeløb leverer aktiviteter og spillebrikker. Aftalen vil bl.a. også omfatte krav til de danske baner mht. sikkerhedsforanstaltninger for de aktive, publikum og heste samt bestemmelser om udvikling af Sportsystemet, håndtering af hosting, billedrettigheder, baneaftaler, medlemskab af Svensk Trav etc.

Dansk Hestevæddeløb ApS

Dansk Hestevæddeløb ApS er hestesportens fælles driftsselskab, som ejes af Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund med henholdsvis 15 og 85 pct.  

Dansk Galop og DTC udpeger hver tre bestyrelsesmedlemmer, som sammen udpeger et syvende bestyrelsesmedlem. Dansk Galops bestyrelse har udpeget: Iben Hjorth Buskop, Harald Dørum (tidligere direktør for Øvrevoll Galopp og Norsk Rikstoto) og folketingsmedlem Hans Christian Schmidt

I driftsselskabet varetages bl.a. økonomifunktioner, markedsføring, IT, kommunikation m.v. samt samarbejdsaftalen med svensk travsport og ATG.

Dansk Trav og Galop Union (DTGU)

Dansk Trav og Galop Union har til opgave at administrere de offentlige midler, som dansk trav- og galopsport fortsat modtager fra Kulturministeriet samt provisionen af det spil, som hestesporten oppebærer fra det spil, der foretages fra udlandet til danske trav- og galopløb. Unionen, som reelt er en forening med to medlemmer (Dansk Galop og DTC), ledes af en bestyrelse på fem personer, som p.t. er henholdsvis formændene og næstformændene for de to hovedorganisationer. For Dansk Galop er det således Nick Elsass og Mogens Schougaard, som sammen med deres to kolleger fra DTC, Egon Jensen og Peter Friis, har udpeget DTGU’s femte bestyrelsesmedlem Claus Kolin, som desuden er valgt som bestyrelsens formand.

Siden nedlukningen af sport i Danmark den 11. marts har formandskaberne for Dansk Galop, DTC og Dansk Hestevæddeløb haft en Task-Force til drøftelse af og beslutning om, hvordan vi igen kunne komme i gang med at afholde væddeløb. Formandskaberne har ugentligt holdt møder på Teams, og en undergruppe bestået af Claus Kolin og Nick Elsass har haft adskillige møder med Kulturministeriet i form af sektorpartnerskabs-møder for breddeidræt og professionel idræt. Kulturministeriet har været meget lydhør over for vore ønsker og forslag til at åbne for udendørs sport, få publikum tilbage og få integreret vore amatører i løbene.

Dopingtest af heste og ryttere

Desværre havde vi i 2020 tre tilfælde, hvor heste blev testet positive efter at have vundet løb på danske baner, ligesom to dansktrænede heste blev testet positive efter at have startet på baner i Sverige. Dertil kom en for sporten meget skæmmende sag med en dansk træner, der gentagne gange i 2018 havde overtrådt reglerne for medicinering af heste. Denne sag endte med, at Dansk Galop efter indstilling fra Skandinavisk Dopingkomité idømte den pågældende træner en karantæne på fire år.

I fire af ovennævnte fem sager, hvor heste blev testet positive efter at have vundet, drejede sagen sig om stoffet koffein. Efterfølgende undersøgelser viste, at forurenet foder var årsagen til, at hestene havde fået stoffet i deres krop. Den femte sag angik stoffet Ketamin, og denne sag er endnu ikke færdigbehandlet hos Skandinavisk Dopingkomité.

Af hensyn til sportens omdømme er det af særdeles stor betydning, at alle aktive overholder de gældende regler, og der anvendes derfor store ressourcer på kontrol af heste og ryttere. I 2020 blev der taget prøver af 76 heste, heraf 64 på løbsdage, medens resten blev taget på hverdage i staldene.

Det er Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala, som foretager analysearbejdet, ligesom laboratoriet står for alle dopingprøverne for dansk travsport samt for norsk og svensk trav- og galopsport. I tilfælde af en positiv A-prøve sender laboratoriet i Uppsala en B-prøve til fransk hestesports dopinglaboratorium.

Efter aftale mellem DTGU og Kulturministeriet gennemføres desuden dopingtest af ryttere. Antidoping Danmark og Dansk Galop står for testen af rytterne, og i 2020 blev der taget stikprøver på 12 ryttere på tre forskellige løbsdage i Klampenborg. Alle prøverne var negative.

De enkelte baner foretager endvidere stikprøvevis alkotest af rytterne.

Anti-matchfixing

Med bistand fra Danmarks Idræts Forbund har Dansk Galop sammen med DTC indført et anti-matchfixingprogram til forebyggelse af matchfixing og anden uetisk adfærd inden for væddeløbssporten.

Børnebeskyttelsespolitik

I lighed med andre modtagere af tipsmidler fra Kulturministeriet, er også Dansk Galop pålagt at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre børn og unge mod seksuelle overgreb. Dette sker bl.a. ved, at Foreningen i forbindelse med den årlige licensfornyelse indhenter straffeattester fra det Centrale Kriminalregister på alle vore trænere.

Whistleblowerordning

Dansk Galop, DTC og Dansk Hestevæddeløb har i løbet af året arbejdet med en Whistleblowerordning. Alle i sporten skal have mulighed for anonymt at henvende sig til en advokat med anmodning om hjælp i forbindelse med både Metoo-relaterede oplevelser og andre uacceptable sager om f.eks. dyrevelfærd eller anden begrundet mistanke om overtrædelser af gældende regler. Den nye ordning vil træde i kraft i løbet af foråret 2021.

Antal løb og præmier

I 2020 var der 392 heste meldt i træning (218 på Sjælland og resten på Fyn og i Jylland), og der blev der afviklet 247 galopløb på de fire danske baner, hvilket var tre færre end året før. Klampenborg Galopbane afviklede 158 løb, og provinsbanerne afviklede de resterende 89 løb.

I alt udbetaltes der 16.247.400 kr. i præmier til hesteejerne. Derudover blev der udbetalt 25.000 kr. i bonuspræmier til ejerne af de bedst placerede danskopdrættede heste i Mowerinaløb og Dansk Oaks.

Væddeløbene

Vore fem klassiske blev noget usædvanligt fordelt på kun tre forskellige heste. Mette og Dean Olsens eget opdræt TASSMANIA v. Sir Percy – Transsylvania vandt således først Mowerinaløb i konkurrence med 13 hopper, hvoraf de ni var opdrættet i Frankrig, Irland, England og Sverige. Tre uger senere vandt TASSMANIA, som trænes i Sverige af Paul Fitzsimons, derpå også Dansk 2000 Guineas i konkurrence med syv hingste og vallakker. Nummer to i mål var den senere derbyvinder REDDY TEDDY. Det er første gang i historien at det lykkedes samme hest at vinde begge de to danske Guineas.

Senere forsøgte TASSMANIA sig også i Dansk Derby, men den lange distance var ikke ideel for den gode hoppe, som endte uplaceret. Derbyet blev som nævnt vundet af Jessica Long-trænede REDDY TEDDY v. Maxios – Jive efter at have ført løbet næsten fra start til slut. Chess Racing er både opdrætter og ejer af hesten, og Chess Racing har desuden også opdrættet derbyvinderens mor og mormor.

Dansk Oaks fik en meget sikker vinder i Waleed Zawawis skimle hoppe MALEKHA v. Juniper Tree – Mariyca, der trænes af Brian Wilson og er opdrættet af Zwicky Racing, Filip Zwicky Agency ApS. MALEKHA var forinden blevet nummer tre i Dansk Derby, og i årets sidste klassiske løb Dansk St. Leger mødtes hun på ny med derbyvinderen. Løbet blev et af sæsonens flotteste væddeløb på Klampenborg, hvor REDDY TEDDY og MALEKHA dystede side om side ned gennem opløbet. Derbyvinderen fik dog overtaget til slut og vandt med en halv længde til oaksvinderen. Der var herefter otte længder til resten af feltet.

Blandt sæsonens store begivenheder bør også nævnes, at vores eneste Gruppeløb, Scandinavian Open Championship (Gr.3), for en sjælden gang blev vundet af en danskopdrættet hest, som desuden også har vundet Dansk Derby. Syvårige SUSPICIOUS MIND v. Appel au Maitre – Fleur en Fleur, der ejes af 360 North Horse Racing stod for den usædvanlige præstation. Hesten, der er opdrættet af Stutteri Hjortebo og trænes på Jägerso af Nina Lindberg Lensvik, har i sin lange og flotte karriere vundet 16 sejre og indløbet over 3,6 mio.kr. i præmier. 

Opdrætterpræmier

Til opdrætterne udbetaltes som sædvanligt beløb svarende til 10 % af de præmier, som deres opdræt indløb på danske baner, i alt 937.600 kr. Derudover udbetaltes 150.000 kr. i præmier til de opdrættere, hvis opdræt har vundet eller løbet placeret i Norge og Sverige i 2020. Præmierne er primært finansieret via en bevilling fra Dansk Trav og Galop Union og suppleret med midler fra overskuddet fra foreningens auktioner.

Udover de ordinære opdrætterpræmier udbetaltes desuden 50.000 kr. i opdrætterbonus i Dansk Breeders’ Cup. Denne bonus udbetales uanset, hvilket land hesten er opdrættet i.

De samlede opdrætterpræmier udgjorde dermed kr. 1.137.600.

Avlen

I 2020 registrerede foreningen kun 95 føl, hvilket er det laveste i mange år og en tilbagegang fra 119 året før.  

Med det formål at stimulerer importen af ifolede avlshopper indførte foreningen i 2019 et importtilskud på 15.000 kr. For at sikre en vis kvalitet på hopperne knyttedes der den betingelse til tilskuddet, at hoppens pris var minimum 8.000 euro. Seks danske opdrættere benyttede sig af tilskudsordningen det første år men kun fire i 2020.

Uddannelse

Foreningen har i mange år samarbejdet med British Racing School om uddannelse af vore unge ryttere, men i 2020 forhindrede Coronakrisen, at fire danske ryttere kom på kursus af en uges varighed på skolen i Newmarket. Kurset vil i stedet blive forsøgt afviklet i efteråret 2021, når restriktionerne forhåbentlig er blevet lempet.

Inden regeringen den 11. marts besluttede at lukke landet ned, nåede foreningen at afholde det ene af to planlagte kurser for vore ryttere om kostplaner og ernæring. For undervisningen stod Team Danmark.

Åringsauktionen

Foreningens auktion, Scandinavian Open Yearling Sale, blev i lighed med tidligere år afholdt på York Stutteri. 96 åringer blev fremstillet i auktionsringen, hvilket var 3 flere end året før. I lighed med auktioner i udlandet satte Coronakrisen også sit præg på Dansk Galops auktion. Kun 46 af de fremstillede åringer blev solgt i ringen og gennemsnitsprisen blev kun kr. 105.457 kr., hvilket var betydeligt lavere end året før.  Den dyreste åring var en fuks hoppe v. Bated Breath – Mary McPhee, fremstillet af York Stutteri, som blev solgt for kr. 500.000 kr. til 360 Horse North Racing.

Im- og eksporten

Der blev i 2020 importeret 71 fuldblodsheste, hvoraf de 43 var toårige eller ældre løbsklare heste. Derudover importeredes 13 åringer, syv avlshopper, seks føl og to avlshingste (BALTIC ROCK og GIROLAMO).

Eksporten af fuldblodsheste var i 2020 på 61 heste, som næsten alle blev eksporteret til Sverige. De fleste af hestene var løbsheste, men der blev også eksporteret 11 åringer.

Publikationer

Foreningen udgiver en række publikationer, herunder Dansk Væddeløbsårbog, Dansk Stambog for Fuldblod, Hingstekatalog, Auktionskatalog og Propositionshæfte for samtlige løb på de fire danske baner. Dansk Væddeløbskalender publiceres på Foreningens hjemmeside www.danskgalop.dk. Foreningen arbejder på at forny og forbedre sin hjemmeside, som forventes at blive taget i brug meget snart.

Dansk Galops Voldgiftsret

Foreningens voldgiftsret afgjorde i 2020 to sager, hvoraf den ene drejede sig om en rytter, som ankede over den straf, rytteren var blevet idømt af Klampenborg Galopbanes Voldgift. Dommerne ankesagen bestemte, at den pågældende rytter skulle have nedsat sin straf.

I anden sag skulle Dansk Galops Voldgiftsret tage stilling, om en rytter havde redet for passivt og derved blevet dårligere placeret i løbet. Voldgiftsretten fandt ikke, at den pågældende rytter skulle idømmes nogen straf men fradømte rytteren retten til ridepenge og andel af præmien i løbet.

Landsudvalget for Heste

Dansk Galop er i sin egenskab af opdrætterforening for fuldblodsavlen medlem af Landsudvalget for Heste sammen med 29 andre hesteracers avlsforeninger, og det er i Landsudvalgets regi og i Forum for Hestevelfærd, at hestesektorens interesser varetages som f.eks. i spørgsmål om EU’s nye forordning om købelovgivningen. Med forordningen har EU givet medlemslandene mulighed for at undtage handel med levende dyr fra de sædvanlige reklamationsregler, og foreningen arbejder sammen med Landsudvalget på, at Folketinget udnytter denne mulighed.

Skandinavisk samarbejde

Foreningen har et tæt samarbejde med sine søsterorganisationer i Norge og Sverige. Et af de væsentligste emner i 2020 har været forberedelserne til indførelsen af et fælles reglement, hvilket forventes at blive en realitet i 2021. Derudover koordineres sæsonplanerne på de årlige skandinaviske konferencer.

Internationale relationer

Internationalt styres galopsporten af The International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), som Dansk Galop er medlem af sammen med søsterorganisationer i 59 andre lande. IFHA har i International Agreement on Racing, Breeding and Wagering fastlagt rammerne for galopsporten.

Under IFHA ligger de regionale hovedorganisationer – for Europas vedkommende i EMHF (European and Mediterranean Horseracing Federation), der blev stiftet i 2010, og som bl.a. bistår de mindre lande med rådgivning samt ved afholdelse af kurser for officials, hvilket Foreningen har nydt godt af.

Foreningen er ligeledes underlagt the European Pattern Committee, som er det organ, der beslutter hvilke løb, der skal have status som Listed- eller Gruppeløb. Danmark har p.t. tre sådanne løb henholdsvis Danish Jockey Club Cup (L), Pokalløb (L), og Scandinavian Open Championship (Gr.3). Det er handicappet på de fire heste først i mål, som er afgørende for, i hvilken kategori storløbene placeres. For at opnå Listed-status skal handicappet på de fire heste i mål i gennemsnit være 90 og for at opnå Gruppe 3 status 92,5 i gennemsnit.

Endelig er Foreningen også medlem af den europæiske opdrætterforening EFTBA, i hvis bestyrelse Dansk Galops formand Nick Elsass er Vice-president. Gennem EFTBA er Foreningen desuden medlem af European Horse Network, som er en stærk EU-lobbyorganisation, der omfatter hele hestesektoren.

Nogle af de emner, som optager de internationale organisationer, er i øvrigt konsekvenserne af Brexit, hestevelfærd, identitetssikring, transportproblemer, sygdomssmitteovervågning og reklamationsreglerne i købelovgivningen.

Afslutning

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med aktuelle emner, som er vigtige for galopsporten. Foreningens medlemmer er altid meget velkomne til at komme med ideer og forslag, som herefter vil blive behandlet af bestyrelsen.