Dansk Galop » Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

Foreningen havde også i 2015 den store glæde, at Prinsesse Benedikte besøgte Klampenborg Galopbane og overværede og personligt overrakte sin ærespræmie til vinderen af Prinsessens Ærespræmieløb, Malin Holmberg fra Sverige.

Derudover udsatte Hendes Majestæt Dronningen sin værdifulde og personlige ærespræmie i Dronningens Ærespræmieløb, som Josefin Landgren fra Sverige vandt og efterfølgende takkede HKH Kronprins Frederik, som for første gang ved en audien repræsenterede Dronningen.

Dronning Ingrids Mindeløb blev traditionen tro afviklet på Fyens Væddeløbsbane og blev vundet af Ulrikke Nielsen.

Foreningen er meget taknemlig for den støtte Kongehuset har vist foreningen siden stiftelsen i 1859.

Ny “tipslov”

Det emne, som har optaget Foreningens ledelse mest i 2015, er den lov om udlodning af tipsmidler, som Folketinget vedtog i december 2014 og som indebar, at trav- og galopsporten mister en tredjedel af sine midler over en fireårig periode. Tipsmidlerne er væddeløbssportens absolut største indtægtskilde, så Folketingets beslutning har givet trav- og galopsporten særdeles store udfordringer.

En direkte konsekvens af nedskæringerne har været, at banerne i Billund, Nykøbing Falster og Odense ikke modtager driftstilskud i 2016. Endvidere har samtlige ni baner fået reduceret deres præmietilskud, ligesom driftstilskuddet til Dansk Galop er reduceret med ca. 20 pct.

Som led i lovændringen ville Folketinget se positivt på at finde alternative finansieringskilder for hestesporten. Sporten skulle sammen med HFF og Danske Spil undersøge mulighederne herfor.

Dette har udmøntet sig i, at Sporten med Dansk Hestevæddeløb som primus motor har fremlagt en forretningsplan, som har været drøftet med de implicerede ministerier. Sagen er nu overdraget til skatteminister Karsten Lauritsen med henblik på sammen med Sporten at kunne udarbejde forslag til den lovgivning, som er nødvendig for at implementere forretningsplanen. De vigtigste punkter i planen er, at spil på heste liberaliseres, at hestesporten fortsat i en årrække modtager sin reducerede andel af tipsmidlerne, samt at sporten etablerer sit eget spilleselskab.

Økonomi

Foreningen havde i 2015 et overskud på kr. 12.041.  Som følge af den pressede økonomi i hestesporten vedtog Foreningens bestyrelse forrige år at forhøje gebyrerne for licenser, registreringer af heste m.v. samt foretage personalemæssige besparelser i foreningens sekretariat. Men som følge af at foreningens driftstilskud reduceres yderligere, er bestyrelsens tiltag ikke tilstrækkelige til at sikre balance i foreningens økonomi. Bl.a. derfor er det besluttet, at indgå i et endnu tættere samarbejde med Dansk Hestevæddeløb.

 

Dansk Hestevæddeløb Aps

I 2013 etablerede Foreningen sammen med Dansk Travsports Centralforbund det fælles driftsselskab, Dansk Hestevæddeløb Aps, som er ejet af DTC (85 %) og Dansk Galop (15 %). Målet med selskabet var at drive sporten fremad og tilstræbe, at der bruges færre midler på administration og mere på sport. I første omgang blev økonomifunktionen for Foreningen og DTC samt for en række af landets baner overgivet til det nye selskab, men Dansk Galops bestyrelse har besluttet, at det fælles driftsselskab fremover også skal bistå med løsningen af foreningens daglige sekretariatsopgaver. Derfor vil foreningens sekretariat flytte til Dansk Hestevæddeløb, som har adresse i Hestesportens Hus.

Dansk Galop har i øvrigt udpeget tre repræsentanter ud af syv medlemmer i bestyrelsen for Dansk Hestevæddeløb: Hans Erik Westerberg, Poul Erik Jakobsen og Peter Rolin, som er selskabets formand.

Foreningens provinssekretariat

Siden 2005 har Dansk Galop haft ansvaret for provinsbanernes fælles galopsekretariat, som er placeret på Jydsk Væddeløbsbane. De daglige opgaver varetages af Anna Grete Jensen med hvem Foreningen har forlænget den hidtidige aftale med virkning for 2016.

Dopingtest af heste og ryttere

I alt 35 heste blev dopingtestet, og alle prøver var negative. Det er svensk hestesports dopinglaboratorium i Uppsala, der står for dette analysearbejde. I 2016 vil dopingkontrollen blive udvidet således, at der også vil blive taget prøver af hestene i træningsstaldene.

Udover denne sædvanlige dopingkontrol foretager Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond en supplerende dopingkontrol på landets trav- og galopbaner.

Efter aftale mellem HFF og Kulturministeriet gennemføres desuden dopingtest af rytterne. Anti Doping Danmark og Foreningen står for gennemførelsen heraf, og i 2015 blev der taget stikprøver på 16 ryttere på fire forskellige løbsdage i Klampenborg og Århus. Alle prøverne var negative.

De enkelte baner foretager endvidere stikprøvevis alkotest af rytterne.

Også Anti-doping- og anti-matchfixingprogrammer har ledelsens bevågenhed, og der arbejdes med forskellige kodeks på disse områder.

Børneattester

I lighed med andre modtagere af tipsmidler fra Kulturministeriet, er også Dansk Galop pålagt at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre børn og unge mod seksuelle overgreb. Dette sker ved, at Foreningen i forbindelse med den årlige licensfornyelse indhenter straffeattester fra det Centrale Kriminalregister på alle vore trænere og ryttere.

Antal løb og præmier

I 2015 blev der afviklet 256 galopløb på de fire danske baner, hvilket var ti færre end året før og det laveste i mange år. Provinsbanerne stod for afviklingen af 99 løb, medens resten afvikledes i Klampenborg.

I alt udbetaltes der 13.522.400 kr. i præmier til hesteejerne, hvilket er ca. 600.000 mindre end i 2014. Derudover blev der udbetalt 25.000 kr. i bonuspræmier til ejerne af de bedst placerede danskopdrættede heste i Mowerinaløb og Dansk Oaks.

Opdrætterpræmier

Til opdrætterne udbetaltes som sædvanligt beløb svarende til 10 % af de præmier, som deres opdræt indløb på danske baner, i alt 792.475 kr. Dertil kommer 60.000 kr. udbetalt i opdrætterbonus i Dansk Breeders’ Cup. Denne bonus udbetales uanset, hvilket land hesten er opdrættet i, når blot hesten og den avlshingst, som den er efter, er tilmeldt Breeders’-systemet.

Avlen

Fødselstallet faldt i 2015 til 98, sammenholdt med 118 året før. Antallet af føl er det laveste registreret i nyere tid og stærkt bekymrende. Tilsvarende udvikling ses i Sverige. Foreningens ledelse overvejer hvilke tiltag, der kan tages med hneblik på at vende udviklingen.

 

Antal aktive

Efter at antallet af heste i træning i de foregående to år havde været de højeste i det nye årtusind, faldt antallet af løbsheste i 2015 til ca. 400 fordelt med ca. halvdelen på Sjælland og den anden halvdel på Fyn og i Jylland.

Derimod er antallet af licenshavere, staldpersonale og træningsryttere nogenlunde uændret. Samtlige trænere blev anmodet om at indberette tal herfor, og i alt var der sidste år 379 personer tilknyttet staldende landet over, fordelt med 146 i Klampenborg/Sjælland, 93 i Nordjylland, 65 havde Jydsk Væddeløbsbane som hjemmebane, medens der var 75 aktive på Fyn.

Ungdomsarbejde og rekruttering

I 2014 fik Dansk Galop genstartet Klampenborgs Ponygalop med økonomisk støtte fra HFF og Dansk Hestevæddeløb og den fine udvikling for ponygaloppen fortsatte i 2015 primært takket være Louise Kane, Dorte Müllertz og Tanja Moberg. Over 30 børn og unge deltog i de faste træningsaftener.

Der blev også arrangeret ponyvæddeløb for de unge ryttere på fire af Klampenborg Galopbanes løbsdage. Flere af de danske ryttere deltog desuden med succes i tilsvarende arrangementer i Sverige.

Elkær Stutteri har i øvrigt doneret et stort beløb til ponygaloppen for sæsonen 2016, hvilket foreningen er meget taknemlig for.

Også i Aalborg og Odense er der etableret ponyklubber med henblik på at rekruttere nye aktive til galopsporten.

Uddannelse

Med økonomisk støtte fra foreningen blev to af vore dygtige lærlinge sendt på længerevarende studieophold i henholdsvis England og USA med henblik på at dygtiggøre sig. Desuden fortsætter samarbejdet med British Racing School i 2016, hvor lærlinge og talentfulde amatørryttere har mulighed for at komme på en uges intensivt kursus sammen med unge ryttere fra Norge og Sverige.

Åringsauktionen

Foreningens auktion, som også i 2015 blev afholdt på York Stutteri, blev en stor succes og slog alle rekorder. 62 af de 96 fremstillede åringer solgtes for i alt 7,1 mio.kr. og gennemsnits- prisen blev 115.387 kr., hvilket var 35 pct. højere end rekordåret 2014. To tredjedele af åringerne var danskopdrættede, og resten opdrættet primært i Sverige samt et par stykker fra Norge, England og Frankrig.

Im- og eksporten

Der blev i 2015 eksporteret 63 heste, hvilket er på niveau med året før. 25 af de eksporterede heste var åringer.

Importen var på i alt 60 heste, og det var primært toårige og ældre løbsklare heste, som blev indkøbt samt 13 avlshopper, 12 åringer og 8 føl. Glædeligt var det endvidere, at vore førende opdrætterede indsatte de tre meget spændende avlshingste JUNIPER TREE, KAHYL og CENTER DIVIDER i avlen.

Væddeløbene

Årsberetningen omfatter sædvanligvis også en omtale af vore fem klassiske løb.

Det første af de fem løb, Mowerinaløb, blev vundet af MANACOR v. Primatico – Jolie Fleur, ejet af det svenske konsortium Rolenca AB, Akinita Group og PAL Management. Hoppen trænes af Bent Olsen og er opdrættet af Berner Olsen. Hoppen havde allerede som toåring vist, at hun hører til toppen i sin årgang med sejre i bl.a. Skandinavisk Opdrætningsløb og Dansk Galops Auktionsløb, og MANACOR fortsatte sin sejrsrække med først at vinde Derby Trial Stakes og derpå Dansk Derby. Derbysejren kom i hus efter en af de mest medrivende opløb set i mange i år og kun to længder skilte de første syv heste i mål.

Efter sæsonen blev MANACOR kåret til “Årets Hest” på Hestesportens Galla og Klampenborg Galopbanes Awardfest.

Dansk 2000 Guineas blev vundet af Stald Seasides LAND’S END v. Academy Award – Lois, trænet på Jägersro af Francisco Castro og opdrættet af Stutteri Hjortebo. Stutteriet opnåede i øvrigt igen i 2015 at vinde det Skandinaviske Opdrætterchampionat.

Hoppernes derby Dansk Oaks vandtes af franskfødte MAI PEN RAI v. Whipper – Negra Del Oro, ejet og opdrættet af norske Stall Bonne Nuit og trænet på Øvrevoll af Niels Petersen.

Årets sidste klassiker, Dansk St. Leger, blev vundet af Chess Racings eget opdræt SERGEL v. Archipenko – Vigelegere, trænet af Jessica Long. Chess Racing og Jessica Long opnåede i øvrigt i 2015 også at vinde både Dansk Breeders’ Cup, Fawzia Stakes og Skandinavisk Grand Prix med SERGELS halvsøster INAYA.

Resultaterne af de fem klassiske løb, som gav sejre til både Norge, Sverige og Danmark var således helt i tråd med Foreningens ønske om at fokusere på det skandinaviske samarbejde.

Det skal i øvrigt bemærkes at dansk opdræt gjorde sig flot gældende i storløbene i Norge og Sverige. Stutteri Novas opdræt DARK EAGLE v. Academy Award – Richelle, ejet af Odessa Racing og trænet af Marc Stott, vandt således Breeders’ Trophy Classic på Täby foran MANACOR. Løbet var det højst doterede løb nogensinde i Skandinavien og havde en førstepræmie på 1.181.028 svenske kroner.

Stald Shakers STINGER v. Academy Award – Embattle fortsatte den danske succes og vandt Breeders’ Prize Classic på Øvrevoll. Hesten er opdrættet af Stutteri Hjortebo og trænes af Hanne Bechmann.

 

Publikationer

Foreningen udgiver en række publikationer, herunder Dansk Væddeløbsårbog, Dansk Stambog for Fuldblod, Hingstekatalog, Auktionskatalog og Propositionshæfte for samtlige løb på de fire danske baner. Dansk Væddeløbskalender publiceres på Foreningens hjemmeside.

Dansk Galops Voldgiftsret

Foreningens voldgiftsret havde i 2015 et stille år og behandlede kun to sager. Den ene vedrørte deklasseringen af en hest i et løb på Jydsk Væddeløbsbane, og den anden ankesag angik straffen til en rytter for overtrædelse af reglerne for brug af pisk.

I øvrigt blev Klampenborg Galopbanes Voldgiftsret fra og med sæsonen 2015 overført til Dansk Galop, som fremover har ansvaret for voldgiften herunder de ledelsesmæssige og økonomiske forpligtelser.

Skandinavisk samarbejde

Foreningen var i 2015 vært for den årlige skandinaviske konference, hvor ledelserne for de tre landes hovedorganisationer mødes.

På årets konference drøftedes bl.a. det fortsatte arbejde med at indføre et fælles væddeløbsreglement. Langt de fleste regler er blevet ensrettet, men på nogle områder mangler vi stadig at få gennemført en fuldstændig harmonisering.

Også indførelsen af et fælles IT-system blev drøftet på konferencen; der ligger store rationaliseringsgevinster i et fælles system, men udviklingsomkostningerne er betragtelige.

Internationale relationer

Galopsporten styres internationalt af The International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), som Dansk Galop er medlem af sammen med søsterorganisationer i 56 andre lande. IFHA har i International Agreement on Racing, Breeding and Wagering fastlagt rammerne for galopsporten herunder avlen af fuldblodsheste. Det er bl.a. IFHA, som har bestemt at inseminering ikke er tilladt inden fuldblodsavlen.

Bestræbelserne på at harmonisere de mere løbsrelaterede regler udmøntes i de regionale organisationer – for Europas vedkommende i EMHF (European and Mediterranean Horseracing Federation), der blev stiftet i 2010. EMHF bistår endvidere de mindre lande bl.a med rådgivning om bekæmpelse af doping samt ved afholdelse af kurser for officials, hvilket  Foreningen har nydt godt af.

Endelig er Foreningen også medlem af den europæiske opdrætterforening EFTBA, i hvis bestyrelse Dansk Galops formand Nick Elsass er vice-president. Gennem EFTBA er Foreningen medlem af European Horse Network, som er en stærk EU-lobbyorganisation, der favner alle hestebranchens aspekter.

Forum for Hestevelfærd

Som en følge af Lov om Hold af Heste er der etableret Forum for Hestevelfærd, som udfører et kvalitativt lobby- og rådgivningsarbejde overfor de relevante myndigheder om bl.a. revision af Lov om Hold af Heste. Foreningen deltager i dette arbejde.

Afslutning

Afslutningsvis skal rettes en tak til kolleger i de tilknyttede organisationer og baner, som Dansk Galop har haft samarbejde med i 2015.