Bestyrelsesmøde i Dansk Galop

Foreningens bestyrelse mødes den 28. januar, hvor man bl.a. skal drøfte situationen, efter at Folketinget i december måned vedtog at beskære hestesportens andel af tipsmidlerne med ca. en tredjedel over de næste fire år. Der arbejdes nu på flere fronter for at sikre hestesporten alternative finansieringskilder.
 
På bestyrelsesmødet skal der desuden følges op på en række af de emner, som blev behandlet på den skandinaviske konference i sidste måned herunder bl.a.
– Integration af galopsporten i Skandinavien
– Fleksible blinkers
 – Opstramning af ankeregler
 – Cantre til start med fødderne i bøjler
 – Kontrol af hjelme og veste
 – Regler for hestesko
 – Konditionstest af ryttere
 – Prøveløb
 – Definition på skandinaviskopdrættede heste
 – Listed- og Gruppeløb
 – Fælles publikationer
 
Den 27. januar 2015
Peter Knudsen

Nyeste nyheder