Disciplinærsag

Dansk Galops ledelse har behandlet en klage fra træner Søren Jensen på vegne Louise Baagøe Schou over Marcos Robaldos adfærd under morgentræningen på Klampenborg Galopbane den 26. august.

 
Efter foretagne afhøringer af vidner og de implicerede parter idømmes jockey Marcos Robaldo på det foreliggende grundlag en to ugers udelukkelse for truende og aggressiv adfærd, medens Louise Baagøe Schou tildeles en advarsel for utilbørlig sprogbrug. Udelukkelsen er gældende for perioden 4. – 17. oktober (begge dage inkl.).
 
Det skal bemærkes, at sagen er anmeldt til Politiet, hvor efterforskningen endnu ikke er afsluttet. Den af Dansk Galop tildelte straf kan derfor eventuelt blive skærpet afhængig af konklusionen på Politiets arbejde.
 
Dansk Galop lægger vægt på, at der bruges en anstændig tone, og at man er hensynsfulde over for hinanden ved brug af Klampenborg Galopbanes træningsanlæg. Dansk Galop henstiller derfor til banen at indskærpe dette over for de aktive og udfærdige retningslinjer for brug af træningsbanerne.
Marcos Robaldo har anket afgørelsen til Dansk Galops voldgiftsret. Anken har opsættende virkning.
25. september 2013

Nyeste nyheder