Dommere på skolebænken

Dansk Galop tilstræber at alle løb bedømmes ens uanset, om de afvikles i Klampenborg, Odense, Århus eller Ålborg. Derfor afholdes der jævnligt fælles møder for banernes voldgiftsdommere, hvor regelændringer og instruktionsvideoer gennemgåes og analyseres. På lørdag samles alle landets dommere inden dagens løb i Klampenborg, hvor Dansk Galop bl.a. vil gennemgå de specielle sager, som har været aktuelle i indeværende sæson, ligesom man vil se løb fra udlandet.
Den 12. august 2013
Peter Knudsen

Nyeste nyheder