En fælles svensk-dansk auktion i 2023

Dansk Galop og SÅEF (Stockholms Åringsauktioner Ekonomisk Förening) har indgået aftale om, at der i 2023 kun skal afholdes én åringsauktion i Sverige og Danmark. Den fælles auktion afholdes på York Stutteri fredag den 22. september.

 Det har været en målsætning for Dansk Galop igennem mange år få arrangeret en fælles auktion i Skandinavien, hvilket vil være en stor fordel for både opdrætterne og deres kunder. Også Svensk Galopp bakker op om den fælles auktion.

Der vil blive ydet en kompensation til de svenske opdrættere for de transportudgifter, som er forbundet med at transportere hestene til Danmark.

Yderligere informationer om auktionen vil blive udsendt i begyndelsen af det nye år.

 

Den 14. december 2022

 

Dansk Galop og SÅEF

Nyeste nyheder