Fælles åringsauktion på York i 2014

Det ligger nu fast, at Dansk Galop i samarbejde med den norske avlsforening og Skånes Fullblodsauktioner AB afholder åringsauktion på York Stutteri fredag den 26. september 2014. Det er desuden intentionen at afholde en fælles auktion på Flyinge i 2015. Det er således lykkedes at samle kræfterne om en fælles auktion til glæde for både opdrættere, hesteejere og trænere. Medens auktionen i år er åben for alle åringer, som er registreret i Skandinavien i 2013, vil auktionen i 2015 alene være for skandinaviskopdrættede heste.
Den 28. marts 2014
Peter Knudsen

Nyeste nyheder