Generalforsamling

Dansk Galop afholder ordinær generalforsamling på Fyens Væddeløbsbane

lørdag den 22. april kl. 11.00.

Som dirigent har bestyrelsen valgt Poul Erik Jakobsen.

 

På generalforsamlingen skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og følgende er på valg:

 

Gruppe B – opdrættersektionen: Gert Larsen (genopstiller)

Gruppe C – hesteejersektionen: Mogens Schougaard (genopstiller ikke)

Gruppe D – ”Jockey Club-sektionen”. Jens D. Lauritzen (genopstiller)

 

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og andre forslag, som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 1. marts. 

For at være valgbar til Gruppe B skal man have ejet en hingst eller hoppe, som har været anvendt i avlen inden for kalenderåret forud for generalforsamlingen.

Tilsvarende skal man for at være valgbar til Gruppe C have ejet en væddeløbshest, som har været i træning i Danmark inden for kalenderåret forud for generalforsamlingen.

For at være valgbar til Gruppe D skal man have været medlem af foreningen i mindst et år før generalforsamlingen, og der er ikke noget krav om at have ejet en væddeløbshest eller en avlshest.

 

Den 13. februar 2023

Peter Knudsen

Nyeste nyheder