Generalforsamling

Dansk Galop afholder ordinær generalforsamling i Paddocktribunen på Klampenborg Galopbane
lørdag den 13. april efter sidste løb, ca. kl. 17.00

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Gruppe B – Opdrættersektionen: Der skal vælges ét medlem. Hr. Gert Larsen er på valg og
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Fr. Sandie Kjær.
Gruppe C – Hesteejersektionen: Der skal vælges ét medlem. Hr. Peter Leth Keller er på valg og
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Hr. Jørgen Damsbo Andersen. Endvidere
opstiller Fr. Karen Holme Madsen.
Gruppe D – Jockey Club-sektionen: Der skal vælges ét medlem. Hr. Peter Rolin er på valg og
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Hr. Peter Knudsen. Endvidere opstiller Hr.
Stein Modahl.

4. Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsselskabet
Beierholm.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2025 dvs. 600 kr.
for enkeltmedlemmer og 900 kr. for par.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Stemmeafgivning:
Stemmeret til valg af bestyrelsens medlemmer repræsenterende Gruppe B, C og D tilkommer alle
medlemmer, der har betalt medlemskontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes.

Der kan stemmes enten ved personligt fremmøde eller ved fremsendelse af stemmeseddel til
generalforsamlingens dirigent, Hr. Poul-Erik Jakobsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvis man ønsker at brevstemme, kan nummereret stemmeseddel bestilles i foreningens sekretariat,
hv@danskhv.dk/cira@danskhv.dk. Stemmeafgiveren skal sende sin stemmeseddel med e-mail
(subsidiært post) til generalforsamlingens dirigent (adresse/r fremgår af stemmesedlen), som skal
have den i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen, den 8. april (fem dage før
generalforsamlingen, justering for søn- og helligdage).

Foreningen vil være vært for drikkevarer under generalforsamlingen

 

Nyeste nyheder