Generalforsamling i Dansk Galop

Foreningen holdt generalforsamling den 25. april på Klampenborg Galopbane, hvor Peter Leth Keller nyvalgtes til bestyrelsen, medens Jens Bechmann, Peter Rolin og Jens Haugaard blev genvalgt.
På et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen genvalgtes Nick Elsass og Mogens Schougaard til henholdsvis formand og næstformand.
Bestyrelsens forskellige udvalg fik følgende sammensætning:
Forretningsudvalg:
1. Bestyrelsens formand                           Nick Elsass
2.
Bestyrelsens næstformand                  Mogens Schougaard
3.
Udpeget af opdrættersektionen         Gert Larsen
4.
Udpeget af hesteejersektionen          Peter Leth Keller 
5. Udpeget af KG                                      Carsten Baagøe Schou
6.
Udpeget af provinsbanerne              Asbjørn Sørensen
 
Avlsudvalg:
Udpeget af opdrættersektionen               Jens Bechmann
Gert Larsen
                                                                       Henrik Stork 
Udpeget af hesteejer- og Jockey Club    Jens Haugaard
-sektionerne                                                Jens D. Lauritzen
 
Licensudvalg:                                             Nick Elsass
Gert Larsen
Tine Hansen
 
Dansk Galops Voldgiftsret: Samtlige bestyrelsesmedlemmer samt Bo Christensen, Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Terje Finnbråten, Erik Hasløv, Christian Kjær, Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg.
 april 2015
Peter Knudsen

Nyeste nyheder