Generalforsamling udsættes

Som tidligere meddelt skulle foreningens generalforsamling afholdes den 18. april, men efter samråd med generalforsamlingens dirigent er det besluttet at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Når regeringen beslutter, at befolkningen igen må forsamles, vil en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen blive fastsat. Foreningens årsregnskab er i øvrigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Den 3. april 2020

Peter Knudsen

Nyeste nyheder