Genvalg på generalforsamlingen

På Dansk Galops generalforsamling i lørdags genvalgtes Mogens Schougaard (hesteejersektionen), Gert Larsen (opdrættesektionen) og Jens D. Lauritzen (Jockey Club-sektionen) til foreningens bestyrelse.

Det af Flemming Velin stillede forslag om, at en hest skal diskvalificeres, hvis rytteren har overtrådt piskereglerne, kunne generalforsamlingen ikke tilslutte sig. Der var heller ikke opbakning til de af Dean Olsen to stillede forslag om henholdsvis økonomisk støtte til bedækning af hopper i udlandet og afskaffelse af opdrætterpræmier for danske hestes præstationer i Norge og Sverige.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen genvalgtes Nick Elsass og Mogens Schougaard til formand og næstformand.

Den 21. september 2020

Peter Knudsen

Nyeste nyheder