Genvalg på generalforsamlingen

På Dansk Galops generalforsamling den 22. april genvalgtes Jens D. Lauritzen, Gert Larsen og Mogens Schougaard til foreningens bestyrelse. Et af Klampenborg Hesteejerforening stillet forslag om anvendelse af tilskud fra HFF til “Unghestesatsning” var blevet trukket tilbage inden generalforsamlingen, ligesom to forslag stillet af Claus Gregersen heller ikke kom under afstemning.
Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde, hvor Nick Elsass og Mogens Schougaard blev genvalgt til henholdsvis formand og næstformand.
Den 24. april 2017
Peter Knudsen
 

Nyeste nyheder