Hesteafgiftsfonden uddeler 1,6 mio.kr i 2013

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra de afgifter, der opkræves ved slagtning, destruktion og eksport af heste.
Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen inden for hestesektoren.
Man kan derfor søge om støtte fra fondens midler til opgaver og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren. Formand for bestyrelsen er Nick Elsass.
For 2013 har Hesteafgiftsfonden bevilget 1,6 mio. kr. til 11 projekter herunder f.eks.:

  • Århus Universitet: Projektet undersøger hvilken effekt specifik styrketræning har på hestens muskelstyrke, muskel metabolisme og nervefunktion. Projektet kan bidrage med ny viden om træning af heste.
  • Københavns Universitet: Projektet undersøger en ny metode (D-dimer i ledvæske) til vurdering og hurtig diagnose af led- og seneskader hos heste.

 
Læs mere om fonden og støttede projekter på www.hesteafgiftsfonden.dk
Den 17. januar 2013
Peter Knudsen

Nyeste nyheder