Nytårshilsen

Kære medlemmer af Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Dansk Galop – og alle vore samarbejdspartnere og interessenter,

 

Endnu et usædvanligt år er gået! Men alligevel endnu et år, hvor det lykkedes for væddeløbssporten at sno sig rundt om sporadiske og uforståelige nedlukninger!

Desuden lykkedes det også at få afsluttet nogle vigtige og afgørende projekter:

”Sverigesaftalen”
Umiddelbart inden nytårsaften faldt aftalen om et historisk tæt samarbejde mellem Svensk Trav & ATG og Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Hestevæddeløb på plads. Hermed er der skabt ro og et fremtidigt godt fundament for trav- og galopsporten i Danmark.

Et stærkt Dansk Hestevæddeløb
Sideløbende med forhandlingerne med Svensk Travsport/ATG har Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop sammen med det fællesejede Dansk Hestevæddeløb (DHv) indgået en samarbejdsaftale, som sikrer et stærkt fælles talerør overfor myndigheder, politikere og alle trav- og galopsportens interessenter.

Dette betyder, at de fleste driftsaktiviteter fra DTC og Dansk Galop lægges over i det fælles selskab, Dansk Hestevæddeløb. Samtidig spares der omkostninger til gavn og glæde for sportens aktive.

Alle Trav- og Galop organisationerne var repræsenteret ved et stort strategiseminar under ledelse af DHv, hvor den nye bestyrelse i DHv fik lejlighed til at drøfte alle strategielementer med Sportens interessenter. Resultaterne af dette arbejde forventes offentliggjort først i det nye år.

Kulturministeriet
Væddeløbssportens kontakt med Kulturministeriet varetages af Dansk Trav- og Galop Union (DTGU), og samarbejdet med Kulturministeriet fortsætter ufortrødent i de to Sektorpartnerskaber, som Ministeriet oprettede for snart to år siden. Her deltager vi sammen med andre sports- og kulturinstitutioner og embedsfolk for at skabe de bedst mulige betingelser for at afvikle sport for både bredden og eliten, når regeringens coronarestriktioner skal udmøntes i praktiske regler.

Andre vigtige opgaver
Som en start på vore kommende, vigtige, fælles opgaver har Dansk Galop sammen med DTC og DHv etableret en Whistleblowerordning for at sikre, at alle, der ønsker det, anonymt kan søge hjælp for ting, som kan være grænseoverskridende at sidde inde med.

Ligeledes er der lanceret en kampagne “STOP DET” for at opfordre til, at vi taler ordentligt til hinanden – også på Facebook!

Projekt “Share A Horse” fortsætter med uforandret styrke, og flere galoptrænere har taget ideen til sig med rigtig fin succes.

Et andet vigtigt fælles projekt, som især vil involvere banerne, er SIBA (Sikre Baner), som har til formål at skabe øget sikkerhed for løbsafviklingen og at højne Sportens image.

Selvom vi planlægger en del éngangsinvesteringer i 2022, budgetterer vi med uændrede løbspræmier, men samtidig en reduktion i banernes driftstilskud på 5 pct. Dette sker for at sikre en rettidig omhu i forbindelse med tilpasningerne til den nye fremtidige strømlinede struktur.

Vi forventer allerførst i det nye år at lave en fælles pressemeddelelse med DTC, DHv, og DTGU, hvor vi orienterer lidt mere om fremtiden i Sverigesaftalen og det nye Dansk Hestevæddeløb.

Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer et Rigtig Godt Nytår.

Det samme gælder til alle vore samarbejdspartnere – og ikke mindst til DTC’s, DTGU’s, og DHv’s Formandsskabsgruppe og vore bestyrelsesmedlemmer i disse organisationer for et altafgørende og meget fornemt samarbejde i disse underlige tider.

Nick Elsass                            Peter Knudsen
Formand/Dansk Galop       Direktør/Dansk Galop

Nyeste nyheder