Kontrolbesøg på JVB

En dyrlæge og en repræsentant for Dansk Galop har foretaget rutinemæssigt kontrolbesøg hos trænerne Birgitte Nielsen, Marc Stott, Torben Christensen og Kaj Sørensen, hvor medicinskabe, hestepas, behandlingsjournaler og stalde er blevet gennemgået. Besøgene gav anledning til påtale af mindre overtrædelser af de gældende regler for håndtering af medicin.

Tilsvarende kontrolbesøg har tidligere været foretaget hos trænere på Klampenborg Galopbane.

Den 15. september 2020

Peter Knudsen

Nyeste nyheder