Medlemsmøde

Skal foreningen afholde Åringsauktion i Sverige
sammen med vore søsterorganisationer?
– og på hvilke betingelser?
Dansk Galops Avlsudvalg indbyder foreningens medlemmer til en drøftelse af de aktuelle planer om en fælles skandinavisk auktion.
Medlemsmødet afholdes
søndag den 17. marts kl. 14.00
på Vissenbjerg Storkro på Fyn
Tilmelding senest torsdag den 14. marts, tlf. 39 96 20 48 el. pk.dg@trav.dk

Nyeste nyheder