Nyt fra Dansk Galop

Dansk Galops bestyrelse har holdt møde forleden, hvor følgende emner drøftedes:
Trav- og galopsportens fremtidige finansiering
Hestesporten afventer i disse uger regeringens stillingtagen til hestesportens forretningsplan, som bl.a. lægger op til, at Staten skal overdrage rettighederne til spillet til hestesporten og derved medvirke til at sikre hestesportens finansiering.
Fyens Væddeløbsbane
Fyens Væddeløbsbanes fremtid afhænger af, om det lykkes for hestesporten at få rettighederne til spil på heste tilbage til sporten. Dette er nemlig en betingelse for, at HFF fortsat vil yde præmietilskud til Fyens Væddeløbsbane.
Tidligere havde HFF ellers besluttet at lukke for både drifts- og præmietilskud, men eftersom banen er i tæt dialog med Odense Kommune om en ordning, som indebærer, at banen selv kan klare driftsudgifterne, har HFF indvilliget i at yde præmietilskud til løb i 2016. Men som nævnt kun under forudsætning af, at sporten får spillerettighederne.
Slut med pisk i toårsløb
Hidtil har det været tilladt for rytterne at ride med pisk i toårsløbene, men pisken har alene måttet anvendes til at undgå ulykker eller farlige situationer – ikke til at drive hesten fremad.
Bestyrelsen har besluttet, at det ikke fremover skal være tilladt for rytterne at have pisk med i toårsløbene, og tilsvarende beslutning er truffet af Svensk Galopp.

Flexible blinkers og ørepropper

Fremover er fleksible blinkers forbudt i Danmark. Samtidig er det også blevet forbudt at trække ørepropperne ud af hestenes ører under løbene.
I Dansk Galops svenske og norske søsterorganisationer vil man meget snart tage stilling til at indføre samme forbud.
Hestesko
På foranledning af Dansk Galop har det på den skandinaviske konference fornylig været drøftet, om det fortsat skal være tilladt at anvende sko med såkaldt ”outer-rim”. Flere ejere og trænere har således foreslået at der indføres forbud mod sådanne sko, fordi skoene angiveligt kan give skader på andre heste, hvis de rammes af skoen.
I Norge og Sverige er erfaringen imidlertid, at sko med ”outer-rim” giver større sikkerhed for at hestene ikke glider i svingene. Man har kun ganske få eksempler på, at en hest har fået en skade efter at være  ramt af en sko med ”outer-rim”.
Det er derfor besluttet, at man af sikkerhedsgrunde ikke ændrer på de nugældende regler.

De skandinaviske Gruppe- og Listedløb

Polar Cup (Gr.3) samt tre Listedløb i Sverige og Norge er i fare for at miste deres status, hvorimod Scandinavian Open Championship (Gr.3) og de to danske Listedløb (Pokalløb og Dansk Jockey Club Cup) fortsat opfylder kravene, som fastsættes af The European Pattern Committee.
Publikationer (propositionshæfter)
Det er besluttet også i 2016 at udgive et fælles skandinavisk ”Storløbshæfte” og et propositionshæfte for samtlige løb i Skandinavien.
Den 15. december 2015
Peter Knudsen

Nyeste nyheder