Piskeregler ændres

Dansk Galop har besluttet med virkning fra sæsonstarten 2022 at forbyde brug af pisk til drivning i løb. Hidtil har det alene været forbudt at anvende pisk til drivning i toårsløb, men forbuddet kommer nu til at gælde for alle løb. Fremover må pisken således alene anvendes til at afværge farlige situationer og ulykker. Danmark og Sverige vil dermed have samme regler på området.

Den præcise formulering af reglerne vil blive offentliggjort i Dansk Væddeløbskalender og på foreningens hjemmeside.

 

Den 4. februar 2022

Peter Knudsen

Nyeste nyheder