Propositioner for Skandinavien 2019

Propositionerne for samtlige løb i Skandinavien for 2019 er udkommet og kan frit downloades.
Dansk Galop udgiver desuden sit sædvanlige trykte hæfte med propositionerne for løbene på de fire danske baner. Hæftet sendes til alle trænere og til foreningens medlemmer i uge 10.
Den 28. februar 2019
Peter Knudsen

Nyeste nyheder