Propositionerne

Propositionerne for løbene på de fire danske baner i sæsonen 2015 er nu fastlagt, og link til propositionerne findes på forsiden af foreningens hjemmeside under SPORT & PUBLIKATIONER. Foreningens propositionshæfte er klar fra trykkeriet i midten af næste uge og udsendes til foreningens medlemmer og alle trænere.
 
Den 6. marts 2015
Peter Knudsen

Nyeste nyheder