Registrering af hestehold

Som led i EU’s dyresundhedsdirektiv har Fødevarestyrelsen besluttet, at alle, der holder heste, skal registrere dette i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Læs mere herom hér.

Den 2.december 2021

Peter Knudsen

Nyeste nyheder