Regler om drivning i løb

Dansk Galop har ligesom mange andre indset, at de nye regler vedrørende rytternes drivning i løbene ikke fungerer efter hensigten. Dansk Galop tager derfor initiativ til en omgående drøftelse med Norsk Jockeyklub og Svensk Galopp med henblik på at gøre reglerne mere gennemsigtige og operationelle, således at aktive samt publikum – herunder det spillende publikum – alle kan forholde sig til klart forståelige regler.

Reglerne skal ændres således, at afgørelser i mindre omfang skal baseres på skøn og ikke som nuværende regler, der, som de er udformet, i højere grad baseres på skøn.

Vi beklager den situation der er opstået, og vil hurtigst muligt vende tilbage med orientering omkring de fælles (med Svensk Galopp og Norsk Jockeyklub) tiltag, som skal afhjælpe situationen.

Den 18. april 2022

Peter Knudsen

Nyeste nyheder