Reglerne for brug af pisk

Reglerne i det skandinaviske reglement vedrørende rytternes brug af pisk er blevet korrigeret, så formuleringen nu er således:

”§ 31. Pisk må kun anvendes til at afværge en farlig situation. Pisken skal være vinklet nedad under løbet. Rytteren må ikke slippe kontakten med tøjlen for at svinge med pisken eller armen. Rytteren må ikke rette pisken mod hestens hoved. Med piskeslag sidestilles slag med hestens tøjler, rytterens arme og hænder. Ryttere må kun benytte de af Skandinavisk Galopp godkendte piske, cushion stick (vatteret pisk).”

 

Den 7. juli 2022

Peter Knudsen

 

Nyeste nyheder