Sagen om DAUREHØJ CARLRAS afsluttet

Efter sin sejr i Aalborg den 15. august sidste år blev DAUREHØJ CARLRAS testet positiv for stoffet ketamin, som er et stof, der anvendes til bedøvelse af heste i forbindelse med operationer, men stoffet anvendes også som rusmiddel af personer.

Hesten blev diskvalificeret men først for nylig har Skandinavisk Dopingkomité afsluttet sin behandling af spørgsmålet om eventuel sanktion overfor hestens træner Anne-Mette Højfeldt. Efter indstilling fra dopingkomitéen har Dansk Galop besluttet at idømme træneren en bøde på 5.000 kr.

Det kan ikke fastslås, hvordan DAUREHØJ CARLRAS har optaget stoffet i kroppen, og det lægges til grund, at Anne-Mette Højfeldt hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt. I henhold til reglerne om objektivt ansvar, jf. 137, stk. 3, hæfter træneren imidlertid for positive dopingpræver.

Den 31. maj

Peter Knudsen

Nyeste nyheder