Skandinavisk galopmøde om øget samarbejde

Ledelserne for galopsportens hovedorganisationer og store baner i Norge, Sverige og Danmark samt for Norsk Rikstoto mødtes den 31.maj i København.
På mødet drøftedes en fortsat integration af galopsporten i Skandinavien samt den række af opgaver, som det tidligere er besluttet at løse i fællesskab. Et fælles løbsreglement forventes således at være færdiggjort til ikrafttrædelse i sæsonen 2014. Ligeledes vil det blive tilstræbt at afholde en fælles auktion i 2014.
Sæsonplanlægningen tilstræbes i højere grad at optimere løbsudbuddet således, at spilselskaberne får det bedst mulige hestesportsprodukt hver dag fra galoppen, ligesom det er et mål at få etableret flere skandinaviske løbsserier.
En anden meget vigtig opgave for det skandinaviske samarbejde er at få etableret en fælles IT-platform. Udover at kunne opnå administrative besparelser ved en fælles IT-løsning vil denne også være en fordel for sportens kunder, som derved kun vil få tilsendt en samlet faktura og ikke som nu separate fakturaer fra hvert af de tre lande.
Spilmarkedets udvikling og krav til sporten blev endvidere indgående drøftet, og der var enighed om det langsigtede mål for hestesporten i Skandinavien, nemlig  én forenet sport  og ét fælles spilselskab.    
 
Hans Hansson (ordførende Svensk Galopp)
Sigurd-Armand Hauge (formann Norsk Jockeyklub)
Nick Elsass (formand Dansk Galop)
 

Nyeste nyheder