Skandinavisk Konference

Den 10. december er Dansk Galop vært for årets skandinaviske konference, hvor bl.a. formænd og direktører for hovedorganisationerne i Norge, Sverige og Danmark mødes.
På dagsordenen er godkendelsen af sæsonplanen for 2019, ligesom også harmonisering af reglementerne skal drøftes. Fra dansk side vil der desuden blive lagt op til et mere integreret samarbejde herunder mulighederne for fælles stambog, fælles auktion, fælles sportssekretariat mv.
 
Den 9. december 2018
Peter Knudsen

Nyeste nyheder