Skandinavisk konference

Dansk Galop var forleden vært ved den årlige skandinaviske galopkonference, som blev afholdt i København med deltagelse af ledelserne for Norsk Jockeyklub, Svensk Galopp og Dansk Galop. På konferencen drøftede man bl.a. følgende emner:

 

Sæsonplan 2022

Næste års sæsonplan blev vedtaget. Storløbene afvikles stort set på tilsvarende løbsdage som i år, men af vigtige ændringer kan nævnes, at Jydsk Derby, som plejer at blive afviklet sidst i maj eller i begyndelsen af juni måned, flyttes til første søndag i juli. Derved undgår løbet at kollidere med Mowerinaløb og Dansk 2000 Guineas samt de to svenske Guineas, hvilket ofte har været et problem.

Skandinavisk Mesterskab for Treåringer, som i de senere år har været redet i maj måned og dermed været i konkurrence med de to første danske klassiske løb, vil efter ønske fra dansk side blive flyttet til senere på sæsonen.

På Bro Park planlægges der en 10 ugers løbspause først på året pga. omlægning af dirtbanen.

 

Propositioner

Storløbspropositionerne vil blive offentliggjort den 1. februar, medens propositionerne for alle de ordinære løb offentliggøres 1. marts.

 

Reglerne for rytternes brug af pisk i løb:

I Sverige er der fra offentlige myndigheders side fokus på anvendelsen af pisk, og fem ryttere er anmeldt for overtrædelse af dyreværnsloven. Svensk Galopp lægger derfor op til at indføre forbud mod, at rytterne må anvende pisken til drivning men alene til styreredskab for at undgå en farlig situation. Det er samme regel, som anvendes i Norge i toårsløb.

Dansk Galop har et overordnet ønske om at have flest mulige fælles regler i Skandinavien, og foreningens bestyrelse vil derfor på sit næste møde drøfte Svensk Galopps ønske om nye regler for brug af pisk.

 

Flexible blinkers

Svensk og Dansk Galop opfordrer stærkt Norsk Jockeyklub til at indføre forbud mod brug af flexible blinkers, så man i de tre skandinaviske lande har samme regler for hestes udstyr i løbene. Norsk Jockeyklub vil drøfte den svenske og danske henstilling på sit næste bestyrelsesmøde.

 

Ansøgning om sent i startboks

Der er et stigende antal heste, som der ansøges om at måtte komme sent i startboks for at opnå en fordel. Det blev fastslået, at man kan søge om at komme sent i boks men ikke forvente/kræve at ansøgningen imødekommes. Starteren afgør suverænt i hvilken rækkefølge hestene skal læsses.

 

Fokusområder for det skandinaviske samarbejde

Svensk Travsport er i gang med udviklingen af et nyt Sportsystem for svensk og dansk trav- og galopsport. Systemet vil også blive tilbudt norsk trav og galopsport. Det nye Sportsystem forventes færdiggjort om to år, og vil indebære store besparelser for landenes organisationer, som slipper for at skulle foretage dobbeltregistreringer af heste, ejere, løbsresultater m.v. Med et fælles Sportsystem vil det også kunne være hensigtsmæssigt at have et fælles Sportssekretariat til at stå for anmeldelser og startlister.

De tre lande skal arbejde tættere sammen for at anvende ressourcerne bedre, gøre tingene smartere og opnå fremgange for galopsporten i alle tre lande. Det blev bl.a. besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på hvordan man udbygge samarbejdet hvad angår kommunikation og media.

Det blev ligeledes besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at arbejde med kommercielle partnerskaber.

Dansk Galop ønsker også, at man arbejder sammen om fælles åringsauktioner, der f.eks. kunne afholdes skiftevis i Sverige og Danmark. Hverken Norsk Jockeyklub eller Svensk Galopp er imidlertid i øjeblikket interesserede i at være medarrangører af auktioner. Dansk Galop vil i stedet drøfte mulighederne for et tættere samarbejde med arrangørerne af den svenske åringsauktion.

 

Ny aftale mellem Dansk Hestevæddeløb og Svensk Travsport    

Der blev på konferencen informeret om den nye struktur for dansk trav- og galopsport, hvor det er besluttet at samle al operationel drift i Dansk Hestevæddeløb ApS, som er ejet i fællesskab af Dansk Galop (15 pct.) og Dansk Travsports Centralforbund (85 pct.).

Ændringen sker bl.a. efter ønske fra Svensk Travsport, som dansk trav- og galopsport er ved at færdigforhandle en ny aftale med. Aftalen, som bl.a. indebærer, at dansk hestesport kan optages som associeret medlem af Svensk Travsport, forventes underskrevet inden årsskiftet.

 

Den 30. november 2021

Peter Knudsen

Nyeste nyheder