Skandinavisk møde

Formændene og ledende medarbejdere for hovedorganisationerne i Norge, Sverige og Danmark mødes den 2. december i Oslo til den årlige skandinaviske konference. Fra dansk side vil der på ny blive lagt op til en øget integration af galopsporten i Skandinavien. I forvejen samarbejdes der på en lang række områder f.eks. om sæsonplanlægning, løbsreglementer, markedsføring af storløbene m.v. og Dansk Galop ønsker, at samarbejdet udbygges yderligere og formaliseres.
På dagsordenen er i øvrigt også reglerne for brug af fleksible blinkers, skærpelse af straf for overtrædelse af piskereglerne, ankereglerne og flere andre emner.
 
1.december 2014
Peter Knudsen

Nyeste nyheder