Svar fra Avlsudvalget

Til Klampenborg Hesteejerforening Den 29.10.2014
I overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet på generalforsamlingen i 2013 arbejder Dansk Galops Avlsudvalg fortsat på at lave en fælles skandinavisk åringsauktion. Udvalget inviterede sidste år opdrætterforeningerne i Sverige og Norge til et møde, hvor Avlsudvalget fremlagde forslaget om en fælles auktion og præciserede de store fordele, som en fælles auktion vil indebære for opdrættere, trænere og hesteejere.
 
Desværre lykkedes det ikke i første omgang at få opbakning til Dansk Galops tanker, men Avlsudvalget har besluttet på ny at gøre forsøget og indbyde opdrætterforeningerne i vore nabolande til møde. Vi håber naturligvis, at der efter den vellykkede auktion på York for nylig vil være større velvilje fra svensk og norsk side til at medvirke til gennemførelsen af en fælles auktion.
 
På mødet i fjor tilkendegav de svenske og norske repræsentanter, at såfremt en fælles auktion skal komme på tale, skal auktionen forbeholdes de skandinaviske opdrætteres produktion, og det er baggrunden for, at Avlsudvalget allerede nu melder ud, at auktionen næste år skal være for skandinavisk avl. Men Avlsudvalget vil naturligvis tage dette emne op, når man mødes med kollegerne fra Norge og Sverige.
 
Dansk Galop ser i øvrigt en fælles auktion som et skridt i retning af større integration af galopsporten i Skandinavien.
 
Avlsudvalget har i øvrigt konstateret, at der blandt de skandinaviske opdrættere ikke har været nævneværdig interesse for at købe føl i udlandet og efterfølgende fremstille dem på foreningens auktion. Kun to føl blev således importeret med dette formål i 2013. Tabet ved i 2015 alene at arrangere en auktion for den skandinaviske avl er dermed til at overse og skal sammenholdes med den gevinst, det vil være, hvis vore nabolandes opdrætterorganisationer går med i et fælles projekt.
 
Avlsudvalget glæder sig i øvrigt over, at nedgangen i den danske avl, som vi har været vidne til de senere år, nu heldigvis stoppet; i 2014 er der således produceret 118 føl mod 110 året før.
 
Med venlig hilsen
Avlsudvalget
 
Jens Bechmann, Gert Larsen, Jens D. Lauritzen og Henrik Stork
 

Nyeste nyheder