Tilskudsordninger for opdrætterne

 De to ordninger, som Dansk Galop vedtog forrige år til gavn for opdrætterne, er fortsat gældende. Ordningerne indebærer tilskud til import af avlshopper og udbetaling af opdrætterpræmier for løbspræstationer i Norge og Sverige.

 • Der ydes et tilskud på kr. 15.000 til foreningens medlemmer til import af drægtige hopper indkøbt på offentlige auktioner i England, Irland, Frankrig eller Tyskland, såfremt følgende punkter opfyldes:
  • Avlshoppen skal være født i 2009 eller senere
  • Købsprisen skal minimum være € 8.000 eller 6.375 Guineas
  • Køber forpligter sig til at afkommet registreres i den danske stambog
  • Avlshoppen må ikke sælges før den har folet
  • Der ydes højest ét tilskud pr. stutteri/husstand/familie.
  • Herudover bortfalder importgebyret på ifolede avlshopper (hidtil kr. 1.500) på ALLE importerede ifolede avlshopper uanset om de er omfattet af ovenstående.

Initiativet har til formål at forøge importen af ifolede hopper; men også – gennem de opstillede betingelser (alder og pris) – sikre en vis kvalitet på disse hopper.

 • Der er afsat 150.000 kr. til udbetaling af opdrætterpenge for præstationer i Norge og Sverige. (Breeders-løbene undtaget). Her kan den enkelte opdrætter dog max. modtage kr. 50.000 af den samlede pulje. Den nøjagtige procentsats udregnes efter sæsonens afslutning og kan højst udgøre 10 pct.

Nyeste nyheder